Kontakt

Tvrtka:
Oktal Pharma d.o.o. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom

Skraćena tvrtka:
Oktal Pharma d.o.o.

Sjedište:
Utinjska 40, 10020 Zagreb
 
Registarski sud:
Trgovački sud u Zagrebu - Tt-95/6456-2
 
MBS: 080025214 
MB: 3856020 
OIB: 30750621355 
PDV ID: HR30750621355 
GLN: 3859890434009

Predsjednik Uprave:
Ivan Klobučar mag. pharm.
 
Članovi Uprave:
Vlatko Perić, Mladen Grubišić

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Maja Juras, dipl. iur.
T: +385 1 6596 876
E: szop@oktal-pharma.hr

ZAGREBAČKA BANKA d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
IBAN: HR8723600001101748763
SWIFT: ZABAHR2X
 
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
Magazinska cesta 69, Zagreb
IBAN: HR2524840081102676596
SWIFT: RZBHHR2X
 
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Jadranski trg 3A, Rijeka
IBAN: HR9424020061100055645
SWIFT: ESBCHR22

Temeljni kapital:
162.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.